خانه » بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاها و مراکز آموزش عالی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاها و مراکز آموزش عالی

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی فسا – بهورز

دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی فسا - بهورز
» تعداد فایل : 15 | تعداد سوالات : 2745 | حجم فایل ها : 15 مگابایت
» مجموعه کمک آموزشی نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی فسا شغل بهورز
» شامل نمونه سوالات دورس عمومی و تخصصی + پاسخ سوالات / به همراه جزوات آموزشی / مناسب برای تمامی مقاطع

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ساوه – کمک پرستاری

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ساوه - کمک پرستاری
» تعداد فایل : 17 | تعداد سوالات : 4965 | حجم فایل ها : 36 مگابایت
» نمونه سوالات مناسب آزمون شغل کمک پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی و ارگان های وابسته
» نمونه سوالات دروس تخصصی + جزوات آموزشی + عمومی رایگان

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بم – بهورز

دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بم - بهورز
» تعداد فایل : 15 | تعداد سوالات : 2745 | حجم فایل ها : 15 مگابایت
» مجموعه کمک آموزشی نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بم شغل بهورز
» شامل نمونه سوالات دورس عمومی و تخصصی + پاسخ سوالات / به همراه جزوات آموزشی

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل – بهورز

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - بهورز
» تعداد فایل : 15 | تعداد سوالات : 2745 | حجم فایل ها : 15.5 مگابایت
» مجموعه کمک آموزشی نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ویژه شغل بهورز
» شامل نمونه سوالات دورس عمومی و تخصصی + پاسخ سوالات / به همراه جزوات آموزشی

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
» تعداد فایل : 15 | تعداد سوالات : 4070| حجم فایل ها : 6 مگابایت
» نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه [کمک آموزشی استخدامی]
» شامل نمونه سوالات پرتکرار آزمون های استخدامی / مطالبق با دروس آزمون استخدامی امسال

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر-کارشناسی و کارشناسی ارشد

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
» تعداد فایل : 10 | تعداد سوالات : 2730 | حجم فایل ها : 3 مگابایت
» مطابق با مفاد آزمون استخدامی امسال - مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
» به همراه پاسخ کلیه سوالات / مناسب برای آزمون سال جاری

نمونه سوالات استخدامی بهورز دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نمونه سوالات استخدامی بهورز دانشگاه علوم پزشکی کرمان
» تعداد فایل : 15 | تعداد سوالات : 2745 | حجم فایل ها : 15.5 مگابایت
» مجموعه کمک آموزشی نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ویژه مشاغل بهورزی
» شامل نمونه سوالات دورس عمومی و تخصصی + پاسخ سوالات / به همراه جزوات آموزشی

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
» تعداد فایل : 12 | تعداد سوالات : 2995 | حجم اصلی فایل ها : 8.68 مگابایت
» حاوی نمونه سوالات پرتکرار استخدامی ادوار گذشته مناسب برای آزمون امسال دانشگاه علوم پزشکی تبریز / ویژه
» به همراه پاسخ کلیه سوالات / مناسب برای کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی این آزمون استخدامی در سال جاری

نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه یزد

نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه یزد
» تعداد فایل : 16 | تعداد سوالات : 4145 | حجم اصلی فایل ها : 12.8 مگابایت
» شامل نمونه سوالات پرتکرار استخدامی منطبق با دروس آزمون امسال
» حاوی سوالات کلیه دروس به همراه جواب / مناسب برای کلیه رشته های مجاز شرکت در آزمون امسال
پشتیبانی 24 ساعت طلا فایل
آموزش خرید از ظلا فایل