نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان ( کامل )

سایت طلافایل با توجه به آزمون پیشروی شرکت پتروپالایش کنگان ، مجموعه نمونه سوالات کمک آموزشی متناسب با این آزمون را طبق دروس اعلام شده در متن آگهی استخدامی را جهت افزایش سطح آمادگی داوطلبین گرامی رشته های مختلف آماده و برای دانلود قرار داده است.

+ برای مشاهده محتویات و دانلود بر روی نام رشته و مقطع امتحانی خود کلیک نمایید .

++ نمونه سوالات کامل مقطع دیپلم  –> مشاهده و دانلود

++ نمونه سوالات کامل مهندسی مکانیک –> مشاهده و دانلود

++ نمونه سوالات کامل مهندسی شیمی –> در حال آماده سازی …

++ نمونه سوالات کامل لیسانس شیمی –> در حال آماده سازی …

++ نمونه سوالات کامل کاردانی شیمی –> مشاهده و دانلود

++ و….

!! نمونه سوالات تخصصی مشاغل به محض آماده شدن در سایت قرار داده خواهد شد.

نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان

– این مجموعه ها ( نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان ) با توجه به محتویات می تواند در آزمون استخدامی عامل برتری شما نسبت به سایر شرکت کنندگان باشد . این نمونه سوالات برای آزمون سال جاری مناسب میباشد .

نمونه سوالات استخدامی “ شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “ شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی “ شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ”با پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی “ شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ”بهمراه پاسخنامه،نمونه سوالات استخدامی “ شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ” + پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی “ شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ”,دانلود نمونه سوالات استخدامی “ شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ”رایگان, نمونه سوالات استخدامی “ شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ”, نمونه سوالات استخدامی “ شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ”, نمونه سوالات آزمون استخدامی “ شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ”, دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی “ شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ”, دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی “ شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ”,نمونه سوالات آزمون استخدامی “ شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ”با جواب , نمونه سوالات آزمون استخدامی “ شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ”با پاسخ ,نمونه سوالات آزمون استخدامی “ شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ”با پاسخنامه ,نمونه سوالات آزمون استخدامی “ شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ”بهمراه پاسخنامه, نمونه سوالات آزمون استخدامی “ شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ”+پاسخنامه نمونه نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ 93 با جواب نمونه نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ 393 با جواب , نمونه نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ 94 با جواب , نمونه نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ 394 با جواب , نمونه نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ 95 با جواب , نمونه نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ 96 با جواب , نمونه نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ 395 با جواب ,,نمونه نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ با جواب , نمونه نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ با پاسخ , نمونه نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ با پاسخنامه ,نمونه نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ بهمراه پاسخنامه،نمونه نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ + پاسخنامه ,نمونه نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ,دانلود نمونه نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ رایگان, نمونه نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ , نمونه نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ , نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ , دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ , دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ,نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ با جواب , نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ با پاسخ ,نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ با پاسخنامه ,نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ بهمراه پاسخنامه, نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ +پاسخنامه نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ , دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ , دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ,نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ با جواب .نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ با پاسخ ,نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ با پاسخنامه, نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ +پاسخنامه نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ , دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ , دانلود رایگان نمونه سوال نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ , دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ , دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ,نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ با جواب .نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ با پاسخ ,نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ با پاسخنامه, نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ +پاسخنامه استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ,نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ با جواب .نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ با پاسخ ,نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ با پاسخنامه, نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ +پاسخنامه , نمونه سوالات استخدام شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ , دانلود نمونه سوالات استخدام شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ , دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ,نمونه سوالات استخدام شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ با جواب,نمونه سوالات استخدام شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ با پاسخ ,نمونه سوالات استخدام شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ با پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدام شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ بهمراه پاسخنامه,نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ ,نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال ۹۶ , با استعانت از خداوند متعال شرکت پتروپالایش کنگان در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات و آیین نامه استخدامی شرکت، از بین متقاضیان ذکور(مرد) واجد شرایط در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس به شرح ذیل نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی، مصاحبه عمومی و تخصصی، معاینات پزشکی، با انعقاد قرارداد طبق قانون کار مدت معین (تأمین اجتماعی) استخدام نماید.

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت اینجا کلیک نمایید

جدول نیازمندیهای نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی
ردیف رشته تحصیلی گرایش مقطع تحصیلی تعداد حداقل معدل
۱ مهندسی شیمی کلیه گرایشها بحز صنایع غذایی و صنایع معدنی کارشناسی/کارشناسی ارشد ۱۷ ۱۴
۲ لیسانس شیمی شیمی کاربردی کارشناسی/کارشناسی ارشد ۹ ۱۴
۳ مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها کارشناسی/کارشناسی ارشد ۱۸ ۱۴
۴ مهندسی الکترونیک کلیه گرایش ها کارشناسی/کارشناسی ارشد ۱۴ ۱۴
۵ مهندسی ایمنی صنعتی کلیه گرایش ها کارشناسی/کارشناسی ارشد ۸ ۱۴
۶ کاردانی شیمی صنایع شیمیایی ، پتروشیمی کاردانی ۴۴ ۱۴
۷ مدیریت مدیریت بازرگانی کارشناسی/کارشناسی ارشد ۱۰ ۱۴
۸ دیپلم ریاضی فیزیک ، تجربی ، مکانیک ، برق دیپلم ۴۸ ۱۴

شرایط عمومی و اختصاصی:
۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲- متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
۳- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی
تبصره ۱: تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی باید قبل از تاریخ آزمون کتبی باشد.
تبصره ۲: ادامه مراحل استخدامی دارندگان کارت معافیت دائم، در صورت موفقیت در مراحل مربوطه پس از تائید پزشک معتمد شرکت بلامانع خواهد بود.
شرط سن دواطلبان:
۴- دارا بودن حداکثر ۳۲سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و ۳۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس ۲۸ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و ۲۶ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم سال تا تاریخ برگزاری آزمون کتبی تا تاریخ برگزاری آزمون کتبی
تبصره ۱: مدت زمان خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن داوطلبان افزوده می شود .
حداقل معدل کل مورد قبول برای مقاطع تحصیلی مطابق با جدول آگهی می باشد.
تبصره ۱: تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست قبل از تاریخ آزمون کتبی باشد.
تبصره ۲ : سابقه خدمت مرتبط در شرکت های پتروشیمی با ارائه گواهی معتبر تا سقف سه سال و به ازای هر سال سابقه کار مفید و مرتبط یک سال به حداکثر سنین اعلام شده اضافه خواهد شد.
تبصره ۳: در هر حال و تحت هیچ شرایطی حداکثر سن داوطلبین با رعایت موارد فوق الذکر، در مقطع دیپلم نباید از ۲۸ سال ، کاردانی ۳۰ سال ، در مقطع کارشناسی از ۳۲ سال و کارشناسی ارشد ۳۴ سال بیشتر باشد.
تبصره ۴: برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی از دانشگاه تهران / شریف/ صنعتی امیرکبیر / شیراز/ اصفهان/ علم و صنعت / خواجه نصیرالدین طوسی / علامه طباطبایی و فردوسی مشهد یک نمره تقلیل در حداقل معدل کل مورد قبول منظور خواهد شد.
۵- مدرک تحصیلی دانشگاهی افرادی قابل قبول برای شرکت در آزمون استخدامی است که از طریق آزمونهای سراسری دانشگاههای سراسری و آزاد موفق به ورود به مراکز آموزش عالی برای دریافت مدارک رسمی شده باشند و مورد تایید باشد.
۶-تندرستی و توانائی کامل جسمی و روانی برای انجام شغل محوله طبق تائید پزشک معتمد شرکت خواهد بود.
۷-عدم محکومیت به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.
۸-عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (موکداً اعلام می گردد چنانچه در مراحل استخدامی مشخص شود داوطلبی اشتغال به تحصیل دارد ادامه مراحل استخدامی وی منتفی خواهد شد.)
۹- نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی و غیردولتی
۱۰- شرکت متقاضیان بومی با اولویت ( ۵۰ درصد در مقطع دیپلم و کاردانی، ۲۰ درصد در مقطع لیسانس و فوق لیسانس ) می باشد.
تبصره : داوطلب بومی به فردی اطلاق می شود که متولد یکی از شهرستان های استان بوشهر بوده و حداقل ۵ سال ساکن استان بوشهر باشد و یا دیپلم خود را در یکی از شهرهای استان بوشهر دریافت کرده باشد.

• شرایط اولویت های اجتماعی مطابق جدول زیر می باشد:
اولویت معافیت از شرط معدل اولویت امتیاز (در هر مرحله از مراحل استخدام صرفاً برای یکبار محسوب خواهد شد)
فرزندان شهدا، مفقودین ،جانبازان، آزادگان ۱ نمره %۲۰ کل امتیاز کسب شده
جانبازان ۱ نمره هر %۵ جانبازی %۳ و حداکثر %۲۰ کل امتیاز کسب شده
آزادگان ۱ نمره هر سال اسارت %۲ و حداکثر %۲۰ کل امتیاز کسب شده
رزمندگان ۱ نمره هر ۱ ماه سابقه حضور در جبهه %۱ و حداکثر %۲۰ کل امتیاز کسب شده

۳- مراحل ثبت نام:
۱- مراجعه به وب سایت شرکت
۲- تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور
۳-ارسال عکس: متقاضیان می بایست عکس ۴*۳ پرسنلی خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر ۲۰۰ کیلو بایت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاری نمایند.
۴- ثبت نام:
داوطلبان در صورت دارا بودن شریط لازم می توانند از ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ لغایت ساعت ۲۴ روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی مراجعه و پس از ارائه اطلاعات درخواستی بدون واریز هزینه ثبت نام نسبت به اخذ کد رهگیری خود اقدام نمایند.
* زمان دریافت اینترنتی کارت واجدین شرایط از وب سایت مذکور از ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ لغایت ساعت ۲۴ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ می باشد.
* ساعت و محل برگزاری آزمون درزمان دریافت کارت و از طریق سامانه فوق الذکر اعلام می گردد. (لازم به ذکر است که امکان ثبت نام بعد از تاریخ اعلام شده مقدور نخواهد بود.)
نکات مهم :
۱- قبل از ثبت نام به راهنمای نحوه تکمیل فرم موجود در وب سایت مراجعه و مندرجات آنرا دقیقاً مطالعه نمایید.
۲- ثبت نام زمانی تکمیل می باشد که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام گردد.
۳- مسئولیت صحت ثبت اطلاعات در سایت اینترنتی به عهده شخص متقاضی می باشد. بدیهی است چنانچه مغایرتی در مندرجات مدارک ارائه شده با شرایط آگهی شرکت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضی در هر مرحله جلوگیری به عمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
۴- همراه داشتن کارت ورود به جلسه و شناسنامه یا کارت ملی در روز برگزاری آزمون ضروری خواهد بود.
۵- داوطلبان می بایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت، نسبت به کنترل مشخصات فردی خود، مدرک تحصیلی، معدل، شماره داوطلبی، شماره صندلی و محل برگزاری آزمون اقدام نمایند.
۶- آزمون کتبی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ در شهرهای تهران و بوشهر برگزار خواهد شد. ساعت و آدرس محل برگزاری آزمون در زمان توزیع کارت و همچنین از طریق سامانه فوق الذکر اعلام می گردد.

تذکرات مهم :

۱-ثبت نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت مذکور و به صورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمی باشد.
۲- به تقاضای ثبت نام اینترنتی متقاضیانی که پس ازمهلت مقرر (۱۳۹۶/۱۰/۲۲) اقدام نمایند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳- پس از برگزاری آزمون کتبی، براساس سه برابر ظرفیت مورد نیاز شرکت نسبت به اعلام اسامی پذیرفته شدگان جهت مصاحبه های فنی و تخصصی و روانشناختی اقدام می شود تا پس از انجام سایر مراحل، قبول شدگان نهائی انتخاب شوند.
۴- موکداً اعلام می گردد ثبت نام در آزمون صرفاً اینترنتی و براساس آگهی مندرج در سایت می باشد.
۵- لازم به توضیح است که جذب نیروی انسانی در شرکت بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل استخدامی
(مشتمل بر آزمون کتبی، ، مصاحبه عمومی و تخصصی، گزینش و معاینات پزشکی) تعیین گردیده و چنانچه متقاضیان در هر یک از مراحل فوق موفقیت لازم را کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید.
۶- جذب نیرو صرفاً جهت به کارگیری در واحدهای مورد نیاز شرکت در محل مجتمع واقع در محدوده شهرستان کنگان می باشد.
۷- از پذیرفته شدگان نهایی تعهد محضری خدمت به میزان ۵ سال بعد از آموزش اخذ خواهد شد.
۴-سرفصل دروس:
نام رشته سرفصل
مهندسی مکانیک ترمودینامیک – مکانیک سیالات – انتقال حرارت – استاتیک و مقاومت مصالح – دینامیک و ارتعاشات
مهندسی شیمی مکانیک سیالات – انتقال حرارت – انتقال جرم و عملیات واحد – ترمودینامیک – طراحی راکتورهای شیمیایی – کنترل فرآیند – کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی
لیسانس شیمی شیمی آلی ۱ و ۲ و ۳ – شیمی معدنی ۱ و ۲ – شیمی تجزیه ۱ و ۲ و دستگاهی – شیمی فیزیک ۱ و ۲ – شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف سنجی – جداسازی و شناسایی مواد آلی
مهندسی الکترونیک مدار الکتریکی ۱ و ۲ – الکترونیک ۱ و ۲ – مدار منطقی – سیستم های کنترل خطی – اندازه گیری الکتریکی
مهندسی ایمنی صنعتی آلودگی های هوای محیط کار و کنترل آن – عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور محیط کار – اصول بهداشت محیط – حریق و روشهای مبارزه با آن – دفع مواد زائد صنعتی – مدیریت ایمنی
لیسانس مدیریت بازرگانی مبانی سازمان و مدیریت، بازرگانی بین الملل، سیستمهای خرید و انبارداری، بازاریابی و مدیریت بازار، حقوق بازرگانی
کاردانی شیمی انتقال حرارت – ترمودینامیک و شیمی فیزیک – مکانیک سیالات – شیمی آلی و تجزیه – موازنه مواد و انرژی
سوالات عمومی کاردانی و کارشناسی زبان و ادبیات فارسی – هوش و استعداد – مبانی کامپیوتر – زبان انگلیسی
دیپلم زبان و ادبیات فارسی – هوش و استعداد – مبانی کامپیوتر – زبان انگلیسی – ریاضی

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید*فایل ظرفیت با فرمت اکسل بارگزاری شده است و جهت مشاهده همه عناوین شغلی ، روی شیت های پایین جدول کلیک نمایید .