نمونه سوالات مصاحبه حضوری و عقیدتی سیاسی نیروگاه اتمی بوشهر