نمونه سوالات استخدامی شرکت ساخت و بهره برداری انرژی نوین (سبانوین)