نمونه سوالات استخدامی شرکت دریای طلایی کیش

نمونه سوالات استخدامی شرکت دریای طلایی کیش
» تعداد فایل : 14 | تعداد سوالات : 2910 | حجم فایل ها : 10 مگابایت
» مطابق با دروس و مفاد آزمون امسال + پاسخ همه نمونه سوالات + جزوه آموزشی ( کتاب)
» مناسب برای کلیه مشاغل ( افسر دوم ،مهندس سوم ، ملوان عمومی ، کاربر موتور ، ملوان آشپز )

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل – بهورز

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - بهورز
» تعداد فایل : 15 | تعداد سوالات : 2745 | حجم فایل ها : 15.5 مگابایت
» مجموعه کمک آموزشی نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ویژه شغل بهورز
» شامل نمونه سوالات دورس عمومی و تخصصی + پاسخ سوالات / به همراه جزوات آموزشی

نمونه سوالات استخدامی ذوب آهن پاسارگاد – مهندس مکانیک

دانلود نمونه سوالات استخدامی ذوب آهن پاسارگاد - مهندس مکانیک به همراه پاسخ ,نمونه سوالات استخدامی مهندس مکانیک ذوب آهن پاسارگاد
» تعداد فایل : 17 | تعداد سوالات : 3330 | حجم فایل ها : 27 مگابایت
» نمونه سوالات ویژه افزایش آمادگی برای آزمون استخدامی ذوب آهن پاسارگاد / مهندسی مکانیک
» حاوی نمونه سوالات کمک اموزشی برای آمادگی بیشتر برای شرکت در آزمون استخدامی + پاسخ سوالات

نمونه سوالات استخدامی ذوب آهن پاسارگاد

نمونه سوالات استخدامی ذوب آهن پاسارگاد
» تعداد فایل : 11 | تعداد سوالات : 2835 | حجم فایل ها : 5 مگابایت
» نمونه سوالات ویژه افزایش آمادگی برای آزمون استخدامی ذوب آهن پاسارگاد / مشترک کلیه رشته ها
» حاوی نمونه سوالات کمک اموزشی برای آمادگی بیشتر برای شرکت در آزمون استخدامی

نمونه سوالات استخدامی شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

» تعداد فایل : 9 | تعداد سوالات : 2285 | حجم فایل ها : 3 مگابایت
» نمونه سوالات ویژه افزایش آمادگی برای آزمون استخدامی شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
» حاوی نمونه سوالات کمک اموزشی تألیفی برای آمادگی بیشتر برای شرکت در آزمون استخدامی

نمونه سوالات آزمون استخدامی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

نمونه سوالات آزمون استخدامی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
» نمونه سوالات رشته های مختلف آزمون استخدامی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
» آماده شده در بسته های مختلف با توجه به دروس معرفی شده برای آزمون
» به همراه پاسخ کلیه سوالات / آماده شده برای آزمون امسال

نمونه سوالات استخدامی متصدی امور بانکی دستگاههای اجرایی

نمونه سوالات استخدامی متصدی امور بانکی دستگاههای اجرایی - بانک مسکن
» تعداد فایل : 20 | تعداد سوالات : 5485 | حجم فایل ها : 23 مگابایت
» نمونه سوالات استخدامی متصدی امور بانک دستگاههای اجرایی - بانک مسکن - کد شغلی 3313
» حاوی نمونه سوالات دروس عمومی و تخصصی + اصل سوالات عمومی و مشترک سالهای قبل سازمان سنجش و دستگاههای اجرایی

نمونه سوالات استخدامی بهورز دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

نمونه سوالات استخدامی بهورز دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
» تعداد فایل : 15 | تعداد سوالات : 2745 | حجم فایل ها : 15.5 مگابایت
» مجموعه کمک آموزشی نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ویژه شغل بهورز
» شامل نمونه سوالات دورس عمومی و تخصصی + پاسخ سوالات / به همراه جزوات آموزشی

نمونه سوالات استخدامی برنامه نویس سیستم دستگاههای اجرایی کشور

نمونه سوالت استخدامی برنامه نویس سیستم دستگاههای اجرایی کشور
» تعداد فایل : 19 | تعداد سوالات : 5185 | حجم فایل ها : 32 مگابایت
» نمونه سوالات ویژه آزمون استخدامی برنامه نویس سیستم دستگاههای اجرایی کشور
» حاوی نمونه سوالات دروس عمومی و تخصصی + اصل سوالات عمومی و مشترک سالهای قبل سازمان سنجش و دستگاههای اجرایی

نمونه سوالات استخدامی شرکت قند دزفول

نمونه سوالات استخدامی شرکت قند دزفول
» تعداد فایل : 8 | تعداد سوالات : 1930 | حجم فایل ها : 4 مگابایت
» نمونه سوالات ویژه افزایش آمادگی برای آزمون استخدامی شرکت قند دزفول
» حاوی نمونه سوالات کمک اموزشی تألیفی برای آمادگی بیشتر برای شرکت در آزمون استخدامی

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور کشوری و مدنی

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور کشوری مدنی
» تعداد فایل : 20 | تعداد سوالات : 5650 | حجم فایل ها : 22 مگابایت
» نمونه سوالات ویژه شغل کارشناس امور کشوری و مدنی
» حاوی نمونه سوالات دروس عمومی و تخصصی + اصل سوالات عمومی و مشترک سالهای قبل سازمان سنجش و دستگاههای اجرایی
پشتیبانی 24 ساعت طلا فایل
آموزش خرید از ظلا فایل