نمونه سوالات آزمون استخدامی ارتش 95

نمونه سوالات آزمون استخدامی ارتش
» تعداد فایل : 16 | تعداد سوالات : 3400 | حجم اصلی فایل ها : 20 مگابایت
» حاوی نمونه سوالات آزمون استخدامی ارتش برای امسال
» دقیقاً مطابق با سرفصل های آزمون ، اعلام شده در متن آگهی برای استخدام نیروی زمینی ، دریایی و هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سوالات آزمون استخدامی هنرآموز متالوژی

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز متالوژی
» تعداد فایل : 2 | تعداد سوالات : 270 | حجم اصلی فایل ها :2.68 مگابایت
» حاوی سوالات عمومی و تخصصی رشته متالوژی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش
» شامل نمونه سوالات آزمون استخدامی این رشته شغلی در 2 دوره گذشته آزمون استخدامی آموزش و پرورش

سوالات مصاحبه حضوری دیوان محاسبات کشور

سوالات مصاحبه حضوری دیوان محاسبات کشور
» تعداد فایل : 5 | تعداد سوالات : 2730 | حجم اصلی فایل ها : 7 مگابایت
» حاوی نمونه سوالات پرتکرار مصاحبه های حضوری دیوان محاسبات به همراه پاسخ تشریحی
» به همراه چندین جزوه آموزشی نکات کلیدی و برجسته شرکت در مصاحبه های حضوری

سوالات استخدامی هنرآموز ماشین های کشاورزی

سوالات استخدامی هنرآموز ماشین های کشاورزی
» تعداد فایل : 2 | تعداد سوالات : 270 | حجم اصلی فایل ها :2.92 مگابایت
» مناسب برای رشته تحصیلی کشاورزی و رشته شغلی هنرآموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش
» حاوی سوالات دوره های گذشته شامل دروس تخصصی و عمومی در سه دوره گذشته آزمون استخدامی آموزش و پرورش

سوالات مصاحبه حضوری استخدامی استانداری ها

سوالات مصاحبه حضوری استخدامی استانداری ها
» تعداد فایل : 5 | تعداد سوالات : 2730 | حجم اصلی فایل ها : 7 مگابایت
» حاوی سوالات پرتکرار مصاحبه حضوری و گزینش استخدامی استانداری ها و دستگاهی اجرائی
» به همراه 3 جزوه آموزشی شرکت در مصاحبه های حضوری + بایدها و نباید ها

سوالات استخدامی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

سوالات استخدامی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش
» تعداد فایل : 2 | تعداد سوالات : 280 | حجم اصلی فایل ها :3.94 مگابایت
» شامل سوالات 3 دوره گذشته ردیف شغلی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش
» حاوی سوالات عمومی و تخصصی ادوار گذشته جهت آمادگی کلیه داوطلبین رشته های مورد پذیرش در این ردیف شغلی از قبیل رشته حقوق و....

سوالات مصاحبه حضوری سازمان ثبت احوال کشور

سوالات مصاحبه حضوری سازمان ثبت احوال کشور
» تعداد فایل : 5 | تعداد سوالات : 2730 | حجم اصلی فایل ها : 7 مگابایت
» حاوی نمونه سوالات پرتکرار گزینش و عقیدتی سیاسی ، احکام ، تاریخ ایران و....
» به همراه جزوات آموزشی شرکت در مصاحبه های حضوری و نکات مهم و تأثیرگذار

سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات – IT

سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات - IT آموزش و پرورش
» تعداد فایل : 2 | تعداد سوالات : 280 | حجم اصلی فایل ها :2.90 مگابایت
» سوالات تخصصی و عمومی فناوری اطلاعات ( IT ) در سه دوره گذشته آموزش و پرورش
» جهت آزمون آموزش و پرورش و رشته های مورد پذیرش ردیف شغلی کارشناس IT ( کلیه رشته هایی که می توانند در این شغل داوطلب شوند )

سوالات مصاحبه استخدامی سازمان قطار شهری اصفهان

سوالات مصاحبه استخدامی سازمان قطار شهری اصفهان
» تعداد فایل : 7 | تعداد سوالات : 3180 | حجم اصلی فایل ها : 9.52 مگابایت
» حاوی نمونه سوالات پرتکرار مصاحبه های دوره های قبلی + جزوات آموزشی روانشناسی
» به همراه نمونه سوالات اطلاعات رایانه ای و کامپیوتری و هرآنجه برای مصاحبه حضوری قطار شهری و مترو اصفهان ضروری ست.

سوالات استخدامی هنرآموز چاپ آموزش و پرورش

دانلود رایگان سوالات استخدامی هنرآموز چاپ آموزش و پرورش
» تعداد فایل : 2 | تعداد سوالات : 270 | حجم اصلی فایل ها :2.51 مگابایت
» حاوی سوالات عمومی و تخصصی ردیف شغلی هنرآموز چاپ آموزش و پرورش
» مربوط به 3 دوره گذشته برگزار شده آموزش و پرورش و جهت رشته های مورد پذیرش ردیف شغلی هنرآموز چاپ ( رشته هایی که می توانند در این شغل داوطلب شوند )
پشتیبانی 24 ساعت طلا فایل
آموزش خرید از ظلا فایل