سوالات استخدامی هنرآموز گرافیک آموزش و پرورش

دانلود نمونه سوالات استخدامی هنرآموز گرافیک آموزش و پرورش
» تعداد فایل : 2 | تعداد سوالات : 270 | حجم اصلی فایل ها :2.57 مگابایت
» شامل نمونه سوالات تخصصی و عمومی رشته گرافیک استخدامی آموزش و پرورش
» در قالب ردیف شغلی هنرآموز گرافیک و شامل عین 3 دفترچه آزمون استخدامی دوره های گذشته

سوالات استخدامی هنرآموز الکترونیک آموزش و پرورش

سوالات استخدامی هنرآموز الکترونیک آموزش و پرورش
» تعداد فایل : 2 | تعداد سوالات : 275 | حجم اصلی فایل ها :2.90 مگابایت
» حاوی نمونه سوالات عمومی و تخصصی رشته الکترونیک آموزش و پرورش
» در قالب ردیف شغلی هنرآموز الکترونیک در 3 دوره گذشته آزمون استخدامی آموزش و پرورش

سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش
» تعداد فایل : 2 | تعداد سوالات : 270 | حجم اصلی فایل ها :2.36 مگابایت
» حاوی سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته کامپیوتر
» حاوی عین سوالات عمومی و تخصصی ردیف شغلی هنرآموز کامپیوتر استخدامی آموزش و پرورش
پشتیبانی 24 ساعت طلا فایل
آموزش خرید از ظلا فایل