خانه » آموزشی » درسی

درسی

پیک نوروزی پایه ششم ابتدایی ویژه سال 1396

دانلود پیک نوروزی پایه ششم ابتدایی نوروز 96
» تعداد فایل : 1 | تعداد صفحات : 15 | حجم فایل : 2 مگابایت
» مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی / ویژه پایه ششم / با تصاویر رنگی و بسیار زیبا
» استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب بر اساس آخرین متد آموزشی جهت رغبت بیشتر دانش آموزان

پیک نوروزی پایه پنجم ابتدایی ویژه سال 1396

دانلود پیک نوروزی کلاس پنجم ابتدایی ویژه نوروز سال 96
» تعداد فایل : 1 | تعداد صفحات : 15 | حجم فایل : 2 مگابایت
» مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی / ویژه مقطع پنجم ابتدایی / با تصاویر رنگی و بسیار زیبا
» استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب بر اساس آخرین متد آموزشی جهت رغبت بیشتر دانش آموزان

پیک نوروزی پایه چهارم ابتدایی ویژه سال 1396

دانلود پیک نوروزی پایه چهارم ابتدایی ویژه سال 96
» تعداد فایل : 1 | تعداد صفحات : 15 | حجم فایل : 2 مگابایت
» مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی / ویژه پایه ششم / با تصاویر رنگی و بسیار زیبا
» استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب بر اساس آخرین متد آموزشی جهت رغبت بیشتر دانش آموزان

پیک نوروزی پایه سوم ابتدایی ویژه سال 1396

دانلود پیک نوروزی پایه سوم ابتدایی برای سال 96
» تعداد فایل : 1 | تعداد صفحات : 15 | حجم فایل : 2 مگابایت
» مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی / ویژه مقطع سوم ابتدایی / با تصاویر رنگی و بسیار زیبا
» استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب بر اساس آخرین متد آموزشی جهت رغبت بیشتر دانش آموزان

پیک نوروزی پایه دوم ابتدایی ویژه سال 1396

دانلود پیک نوروزی سال 1396 پایه دوم ابتدایی
» تعداد فایل : 1 | تعداد صفحات : 15 | حجم فایل : 2 مگابایت
» مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی / ویژه مقطع دوم ابتدایی / با تصاویر رنگی و بسیار زیبا
» استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب بر اساس آخرین متد آموزشی جهت رغبت بیشتر دانش آموزان

پیک نوروزی پایه اول ابتدایی ویژه سال 1396

دانلود پیک نوروزی سال 1396 پایه اول ابتدایی
» تعداد فایل : 1 | تعداد صفحات : 15 | حجم اصلی فایل : 3 مگابایت
» مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی / ویژه مقطع اول ابتدایی / با تصاویر رنگی و بسیار زیبا
» استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب بر اساس آخرین متد آموزشی جهت رغبت بیشتر دانش آموزان

پیک نوروزی پایه ششم دبستان سال 95

» تعداد فایل : 1| تعداد صفحات : 24 | حجم اصلی فایل : 2.67 مگابایت
» مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی / ویژه مقطع پایه ششم دبستان
» استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب بر اساس آخرین متد آموزشی / شامل دروس قرآن ، هدیه ها ، پروژه فناوری ، ادبیات فارسی ، مطالعات اجتماعی ، ریاضیات و علوم

پیک نوروزی پایه اول ابتدایی سال 95

» تعداد فایل : 1| تعداد صفحات : 70 | حجم اصلی فایل : 9.2 مگابایت
» مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی / ویژه مقطع اول ابتدایی / با تصاویر رنگی و بسیار زیبا
» استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب بر اساس آخرین متد آموزشی جهت رغبت بیشتر دانش آموزان
پشتیبانی 24 ساعت طلا فایل
آموزش خرید از ظلا فایل