سوالات استخدامی بانک ملت

نمونه سوالات استخدامی بانک ملت – نگهبان

نمونه سوالات استخدامی بانک ملت - نگهبان
» تعداد فایل : 9 | تعداد سوالات : 2400 | حجم اصلی فایل ها : 6.36 مگابایت
» شامل نمونه سوالات کلیه دروس آزمون شغل نگهبان مقطع دیپلم
» منطبق با آزمون امسال / همراه با پاسخ دقیق / دیپلم کليه رشته ها ( مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش )

نمونه سوالات استخدامی بانک ملت – رشته صنایع

نمونه سوالات استخدامی بانک ملت - رشته صنایع
» تعداد فایل : 14 | تعداد سوالات : 2995 | حجم اصلی فایل ها : 21.5 مگابایت
» دربرگیرنده نمونه سوالات عمومی و تخصصی بانکدار برای گروه تحصیلی مهندسی صنایع
» منطبق با مفاد دروس آزمون امسال / همراه با پاسخ دقیق / رشته مهندسی صنایع

نمونه سوالات استخدامی بانک ملت – رشته کامپیوتر

نمونه سوالات استخدامی بانک ملت - رشته کامپیوتر
» تعداد فایل : 14 | تعداد سوالات : 3035 | حجم اصلی فایل ها : 24.3 مگابایت
» دربرگیرنده نمونه سوالات عمومی و تخصصی متصدی امور بانکی برای گروه تحصیلی کامپیوتر
» منطبق با مفاد دروس آزمون امسال / همراه با پاسخ دقیق / رشته های کامپیوتر گرایش نرم افزار و سخت افزار

نمونه سوالات استخدامی بانک ملت – رشته ریاضی

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ملت رشته ریاضی
» تعداد فایل : 14 | تعداد سوالات : 2855 | حجم اصلی فایل ها : 17.8 مگابایت
» حاوی نمونه سوالات عمومی و تخصصی بانکدار برای گروه تحصیلی ریاضی
» دقیقاً منطبق با مفاد دروس آزمون امسال / همراه با پاسخ دقیق / رشته های رياضي و رياضي کاربردي

نمونه سوالات استخدامی بانک ملت – رشته فناوری اطلاعات

نمونه سوالات استخدامی بانک ملت - رشته فناوری اطلاعات
» تعداد فایل : 14 | تعداد سوالات : 2955 | حجم اصلی فایل ها : 20.7 مگابایت
» شامل نمونه سوالات عمومی و تخصصی متصدی امور بانکی برای گروه تحصیلی مهندسی فناوری اطلاعات
» منطبق با مفاد دروس آزمون امسال / همراه با پاسخ دقیق / رشته مهندسی فناوری اطلاعات

نمونه سوالات استخدامی بانک ملت – رشته حسابداری

نمونه سوالات استخدامی بانک ملت - رشته حسابداری
» تعداد فایل : 15 | تعداد سوالات : 3317 | حجم اصلی فایل ها : 23.8 مگابایت
» شامل نمونه سوالات عمومی و تخصصی بانکدار برای گروه تحصیلی حسابداری
» منطبق با آزمون امسال / همراه با پاسخ دقیق / رشته های حسابداري ، حسابداري صنعتي ، حسابداري مالي ، حسابداري مالياتي ، حسابداري دولتي، حسابداري بانکي ، حسابداري بازرگاني ، حسابداري مديريت ، حسابرسي

نمونه سوالات استخدامی بانک ملت – رشته اقتصاد

نمونه سوالات استخدامی بانک ملت - رشته اقتصاد
» تعداد فایل : 16 | تعداد سوالات : 3135 | حجم اصلی فایل ها : 22.8 مگابایت
» شامل نمونه سوالات عمومی و تخصصی بانکدار برای گروه تحصیلی مدیریت به همراه جزوه آموزشی
» منطبق با آزمون امسال / همراه با پاسخ دقیق / رشته های اقتصاد بازرگاني، اقتصاد نظري، اقتصاد صنعت ، اقتصاد پول و بانکداري

نمونه سوالات استخدامی بانک ملت – رشته مدیریت

نمونه سوالات استخدامی بانک ملت - رشته مدیریت
» تعداد فایل : 17 | تعداد سوالات : 3340 | حجم اصلی فایل ها : 19.3 مگابایت
» حاوی نمونه سوالات عمومی و تخصصی بانکدار برای گروه تحصیلی مدیریت
» منطبق با آزمون امسال / همراه با پاسخ دقیق / رشته های مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت دولتی و مدریت بیمه
پشتیبانی 24 ساعت طلا فایل
آموزش خرید از ظلا فایل