خانه » سوالات استخدامی » سوالات استخدامی پست بانک ایران

سوالات استخدامی پست بانک ایران

نمونه سوالات استخدامی پست بانک – کارشناس ارزی

نمونه سوالات استخدامی پست بانک رشته های اقتصاد(نظری - بازرگانی) – مدیریت (بازرگانی- صنعتی ) - علوم بانکی – حسابداری
» تعداد فایل : 6 | تعداد سوالات : 570 | جزوات : 2 | حجم فایل ها : 14.8 مگابایت
» ویژه ردیف شغل کارشناس ارزی / مطابق با دروس تخصصی آزمون امسال / به همراه اصل دفترچه سوالات دوره گذشته
» ویزه رشته های تحصیلی اقتصاد(نظری - بازرگانی) – مدیریت (بازرگانی- صنعتی ) - علوم بانکی – حسابداری این ردیف شغلی

نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران شغل نگهبان

نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران شغل نگهبان
» تعداد فایل : 12 | تعداد سوالات : 3055 | حجم اصلی فایل ها : 11 مگابایت
» حاوی نمونه سوالات مناسب آزمون استخدامی پست بانک ایران به همراه جواب
» به همراه اصل دفترچه سوالات دوره گذشته آزمون استخدامی پست بانک ایران + ویژه شغل نگهبان

نمونه سوالات استخدامی پست بانک – کارشناس حقوقی

نمونه سوالات استخدامی پست بانک - کارشناس حقوقی
» تعداد فایل : 5 | تعداد سوالات : 770 | حجم فایل ها : 16 مگابایت
» حاوی نمونه سوالات تخصصی کارشناس حقوقی آزمون استخدامی پست بانک ایران
» ویژه رشته کارشناس حقوقی و قضایی به همراه پاسخ سوالات / ویزه آزمون امسال / مطالبق با دروس آزمون تخصصی

نمونه سوالات کابر رایانه استخدامی پست بانک

دانلود نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران
» تعداد فایل : 16 | تعداد سوالات : 3095 | حجم اصلی فایل ها : 12.2 مگابایت
» محتویات با توجه به مواد آزمون استخدامی امسال تنظیم و عرضه شده است.
» شامل نمونه سوالات قسمت عمومی و تخصصی کابر رایانه آزمون استخدامی پست بانک ایران / ویژه آزمون امسال

نمونه سوالات استخدامی پست بانک متصدی امور بانکی (ارزی)

دانلود نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران
» تعداد فایل : 14 | تعداد سوالات : 1872 | حجم اصلی فایل ها : 12 مگابایت
» محتویات با توجه به مواد آزمون استخدامی امسال تنظیم و عرضه شده است.
» شامل نمونه سوالات قسمت عمومی و تخصصی متصدی امور بانکی (ارزی) آزمون استخدامی پست بانک ایران

نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران

دانلود نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران
» تعداد فایل : 12 | تعداد سوالات : 3055 | حجم اصلی فایل ها : 11 مگابایت
» شامل نمونه سوالات آزمون استخدامی پست بانک ایران + جواب + اصل سوالات دوره گذشته
» این مجموعه با توجه به مواد ازمون استخدامی امسال تنظیم و عرضه شده است.
پشتیبانی 24 ساعت طلا فایل
آموزش خرید از ظلا فایل