×
ادامه مطلب
نمونه سوالات استخدامی هلال احمر - كارشناس فناوری اطلاعات کد 224
9 تیر 1395

نمونه سوالات استخدامی هلال احمر – کارشناس فناوری اطلاعات کد 224

ادامه مطلب
كارشناس تحليل گر سيستم کد 113
9 تیر 1395

نمونه سوالات استخدامی هلال احمر – کارشناس تحلیل گر سیستم

ادامه مطلب
نمونه سوالات استخدامی هلال احمر -کارشناس امور مالی کد 207 با جواب
4 تیر 1395

نمونه سوالات استخدامی هلال احمر – کارشناس امور مالی کد 207

ادامه مطلب
نمونه سوالات استخدامی هلال احمر - حسابدار تنظيم حساب ها کد 206
4 تیر 1395

نمونه سوالات استخدامی هلال احمر – حسابدار تنظیم حساب ها کد 206

ادامه مطلب
نمونه سوالات استخدامی هلال احمر - حسابدار دريافت و پرداخت كد 205
4 تیر 1395

نمونه سوالات استخدامی هلال احمر – حسابدار دریافت و پرداخت کد 205

ادامه مطلب
نمونه سوالات استخدامی هلال احمر - خزانه دار و مسئول امور عمومي كد 204
4 تیر 1395

نمونه سوالات استخدامی هلال احمر – خزانه دار و مسئول امور عمومی کد 204

ادامه مطلب
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی هلال احمر شغل حسابدار کد 103 با جواب
3 تیر 1395

نمونه سوالات استخدامی هلال احمر – حسابدار کد 103

ادامه مطلب
نمونه سوالات استخدامی هلال احمر - کارشناس امداد و نجات
1 تیر 1395

نمونه سوالات استخدامی هلال احمر – کارشناس امداد و نجات

ادامه مطلب
نمونه سوالات استخدامی هلال احمر - کارشناس امور امدادی
1 تیر 1395

نمونه سوالات استخدامی هلال احمر – کارشناس امور امدادی

ادامه مطلب
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی هلال احمر - مسئول امور امدادی و انبار کد 202
31 خرداد 1395

نمونه سوالات استخدامی هلال احمر – مسئول امور امدادی و انبار کد 202

ادامه مطلب
نمونه سوالات استخدامی هلال احمر - نجات گر - راننده کد 201
31 خرداد 1395

نمونه سوالات استخدامی هلال احمر – نجات گر – راننده کد 201

ادامه مطلب
نمونه سوالات استخدامی دروس تخصصی عنوان شغلی متصدی نجات کد 101 ( عنوان های پست سازمانی نجات گر - راننده کد 201 و مسئول امور امدادی و انبار کد 202 )
30 خرداد 1395

نمونه سوالات استخدامی هلال احمر – متصدی نجات

0