خانه » سوالات استخدامی » سوالات استخدامی شورای حل اختلاف

سوالات استخدامی شورای حل اختلاف

نمونه سوالات آزمون استخدامی شورای حل اختلاف 1396

نمونه سوالات آزمون استخدامی شورای حل اختلاف 1396
» نمونه سوالات ویژه آمادگی داوطلبان متقاضي شركت در آزمون قضاوت ویژه شوراهای حل اختلاف سال 1396
» متناسب برای هر سه نوع آزمون مختلف ( دانشگاهی ، حوضوی برادران ، حوضوی خواهران )
» به همراه پاسخ و جزوات آموزشی
پشتیبانی 24 ساعت طلا فایل
آموزش خرید از ظلا فایل