×
ادامه مطلب
نمونه سوالات استخدامی شغل حسابرس دیوان محاسبات کشور
21 شهریور 1398

نمونه سوالات استخدامی شغل حسابرس دیوان محاسبات کشور

ادامه مطلب
نمونه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات - کارشناس امور اداری
21 شهریور 1398

نمونه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات – کارشناس امور اداری

ادامه مطلب
نمونه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات - كارشناس فنی امور مجلس
2 خرداد 1397

نمونه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات – کارشناس فنی امور مجلس

ادامه مطلب
نمونه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات - شغل کارشناس حساب
15 اردیبهشت 1397

نمونه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات – شغل کارشناس حساب

ادامه مطلب
نمونه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات شغل حسابرس 2
11 اردیبهشت 1397

نمونه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات – شغل حسابرس 2

ادامه مطلب
نمونه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات شغل حسابرس 1
11 اردیبهشت 1397

نمونه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات – شغل حسابرس 1

ادامه مطلب
نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور - رشته مدیریت بازرگانی
11 اردیبهشت 1396

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور – رشته مدیریت بازرگانی

ادامه مطلب
نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور - رشته حسابداری
5 اردیبهشت 1396

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور – رشته حسابداری

ادامه مطلب
نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور اقتصادی استخدامی دیوان محاسبات
1 فروردین 1396

نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور اقتصادی استخدامی دیوان محاسبات

ادامه مطلب
مجموعه نمونه سوالات تخصصی استخدامی دیوان محاسبات رشته ها و مشاغل مختلف
24 اسفند 1395

مجموعه نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور

ادامه مطلب
سوالات مصاحبه حضوری دیوان محاسبات کشور
3 مرداد 1394

نمونه سوالات مصاحبه حضوری دیوان محاسبات کشور

ادامه مطلب
13 خرداد 1394

نمونه سوالات تخصصی حسابرس استخدامی دیوان محاسبات

0