×
ادامه مطلب
تحقیق درباره بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل
3 اردیبهشت 1394

تحقیق درباره بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل

ادامه مطلب
تحقیق درباره اينترنت،ارتباط الکترونيکی و فرهنگ
7 اسفند 1393

تحقیق درباره اینترنت،ارتباط الکترونیکی و فرهنگ

ادامه مطلب
جایگاه و نقش دانشگاه مجازی در جامعه جهانی اطلاعاتی
13 دی 1393

تحقیق جایگاه و نقش دانشگاه مجازی در جامعه جهانی اطلاعاتی

ادامه مطلب
دانلود تحقیق
7 شهریور 1393

تحقیق ملاحظات کلیدی در یادگیری الکترونیکی

ادامه مطلب
دانلود تحقیق
7 شهریور 1393

تحقیق یادگیری مادام العمر

ادامه مطلب
دانلود تحقیق
10 مرداد 1393

تحقیق رابطه فرهنگ دانش و مدیریت دانش در سازمانهای دانش بنیان

ادامه مطلب
دانلود تحقیق
9 مرداد 1393

تحقیق درباره همگرایی صنعت و تجارت

ادامه مطلب
دانلود تحقیق
28 تیر 1393

تحقیق کاربرد پورتال های سازمانی در مدیریت شبکه محور

ادامه مطلب
دانلود تحقیق
28 تیر 1393

تحقیق مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی و فناوری

ادامه مطلب
دانلود تحقیق
29 اردیبهشت 1393

تحقیق درباره رهبری الکترونیکی و چالش های رهبری تیم های الکترونیکی

ادامه مطلب
دانلود تحقیق
12 اردیبهشت 1393

تحقیق در مورد نیروی کار فناوری اطلاعات

ادامه مطلب
دانلود تحقیق
24 فروردین 1393

تحقیق در رابطه با مدیریت اطلاعات یکپارچه

0