خانه » نمونه سوالات آزمون استخدامی هلال احمر سال 1395

نمونه سوالات آزمون استخدامی هلال احمر سال 1395

مجموعه بسته های کمک آموزشی سایت طلافایل برای آزمون استخدامی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران  قرار داده شده است.

– این مجموعه ها با توجه به متن آگهی استخدامی امسال ( 1395 ) و بر اساس دروس اعلامی آماده گردیده که با کلیک بر روی نام هر کدام از بسته ها توضیحات و محتویات هر بسته را مشاهده خواهید نمود.

++ نمونه سوالات مشترک ( دروس عمومی ) کلیه رشته ها مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی متصـدی نجات ( کد 101 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی نجاتگر – راننده ( کد 201 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی مسئول امور امدادی و انبار ( کد 202 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور امدادی ( کد 102 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی کارشناس امداد و نجات ( کد 203 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی حسابدار ( کد 103 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی خزانه دار و مسئول امور عمومي كد ( کد 204 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی حسابدار دریافت و پرداخت ( کد 205 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی حسابدار تنظیم حساب ها ( کد 206 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور مالی ( کد 207 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی کارشناس تحلیلگر سیستم ( کد 113 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی کارشناس فناوری اطلاعات ( کد 224 ) مشاهده توضیحات و دانلود

** … سایر نمونه سوالات بزودی در طلافایل قرار داده می شود.

نمونه سوالات آزمون استخدامی هلال احمر

دانلود نمونه سوالات استخدامی هلال احمر (منابع و دروس عمومی) نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر متصدي نجات(كد۱۰۱) نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر نجاتگر راننده کد ۲۰۱ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر مسئول امور امدادي و انباردار کد ۲۰۲ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر كارشناس امور امدادي کد ۱۰۲ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر كارشناس امداد و نجات کد ۲۰۳ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر حسابدار کد ۱۰۳ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر خزانه دار و مسئول امور عمومي کد ۲۰۴ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر حسابدار دريافت و پرداخت کد ۲۰۵ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر حسابدار تنظيم حساب ها كد ۲۰۶ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر كارشناس امور مالي كد ۲۰۷ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر كارشناس آمار موضوعي كد ۱۰۴ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر كارشناس آمار كد ۲۰۸ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر مامور حراست كد ۱۰۵ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر كارشناس حفاظت اسناد مدارك و IT كد ۲۰۹ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر كارشناس حفاظت فيزيكي و اطلاع رساني كد ۲۱۰ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر كارشناس امور توانبخشي كد ۱۰۶ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر كارشناس توانبخشي ارتز كد۲۱۱ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر كارشناس توانبخشي در حوادث كد ۲۱۲ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر كارشناس توانبخشي مكانيكي كد ۲۱۳ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر كارشناس توانبخشي فيزيكي كد ۲۱۴ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر كارشناس امور بيمارستانها كد ۱۰۷ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر كارشناس مراكز درماني كد ۲۱۵ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر كارشناس بهداشت و درمان كد ۲۱۶ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر خدمات بهداشت و درمان اضطراري كد ۲۱۷ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر كارشناس امور دارويي كد ۱۰۸ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر امور دارويي كد ۲۱۸ نمونه سوالاتتخصصی استخدامی هلال احمر خدمات دارويي كد ۲۱۹ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر مهندس راه و ساختمان كد ۱۰۹ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر عمران كد ۲۲۰ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر امور آموزشي كد ۱۱۰ نمونه سوالاتتخصصی استخدامی هلال احمر آموزش هاي همگاني كد ۲۲۱ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر برنامه ريزي و امور تربيتي كد ۱۱۱ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر مسئول امور جوانان و داوطلبان كد ۲۲۲ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر روابط عمومي كد ۱۱۲ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر كارشناس روابط عمومي كد ۲۲۳ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر تحليل گر سيستم كد ۱۱۳ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر كارشناس فناوري اطلاعات كد ۲۲۴ نمونه سوالاتتخصصی استخدامی هلال احمر امور حقوقي كد ۱۱۴ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر امور حقوقي و املاك كد ۲۲۵
پشتیبانی 24 ساعت طلا فایل
آموزش خرید از ظلا فایل