نمونه سوالات آزمون استخدامی هلال احمر سال 1395

مجموعه بسته های کمک آموزشی سایت طلافایل برای آزمون استخدامی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران  قرار داده شده است.

– این مجموعه ها با توجه به متن آگهی استخدامی امسال ( 1395 ) و بر اساس دروس اعلامی آماده گردیده که با کلیک بر روی نام هر کدام از بسته ها توضیحات و محتویات هر بسته را مشاهده خواهید نمود.

++ نمونه سوالات مشترک ( دروس عمومی ) کلیه رشته ها مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی متصـدی نجات ( کد 101 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی نجاتگر – راننده ( کد 201 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی مسئول امور امدادی و انبار ( کد 202 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور امدادی ( کد 102 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی کارشناس امداد و نجات ( کد 203 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی حسابدار ( کد 103 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی خزانه دار و مسئول امور عمومی کد ( کد 204 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی حسابدار دریافت و پرداخت ( کد 205 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی حسابدار تنظیم حساب ها ( کد 206 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور مالی ( کد 207 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی کارشناس تحلیلگر سیستم ( کد 113 ) مشاهده توضیحات و دانلود

++ نمونه سوالات تخصصی کارشناس فناوری اطلاعات ( کد 224 ) مشاهده توضیحات و دانلود

** … سایر نمونه سوالات بزودی در طلافایل قرار داده می شود.

نمونه سوالات آزمون استخدامی هلال احمر

دانلود نمونه سوالات استخدامی هلال احمر (منابع و دروس عمومی) نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر متصدی نجات(کد۱۰۱) نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر نجاتگر راننده کد ۲۰۱ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر مسئول امور امدادی و انباردار کد ۲۰۲ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر کارشناس امور امدادی کد ۱۰۲ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر کارشناس امداد و نجات کد ۲۰۳ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر حسابدار کد ۱۰۳ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر خزانه دار و مسئول امور عمومی کد ۲۰۴ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر حسابدار دریافت و پرداخت کد ۲۰۵ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر حسابدار تنظیم حساب ها کد ۲۰۶ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر کارشناس امور مالی کد ۲۰۷ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر کارشناس آمار موضوعی کد ۱۰۴ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر کارشناس آمار کد ۲۰۸ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر مامور حراست کد ۱۰۵ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر کارشناس حفاظت اسناد مدارک و IT کد ۲۰۹ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر کارشناس حفاظت فیزیکی و اطلاع رسانی کد ۲۱۰ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر کارشناس امور توانبخشی کد ۱۰۶ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر کارشناس توانبخشی ارتز کد۲۱۱ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر کارشناس توانبخشی در حوادث کد ۲۱۲ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر کارشناس توانبخشی مکانیکی کد ۲۱۳ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر کارشناس توانبخشی فیزیکی کد ۲۱۴ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر کارشناس امور بیمارستانها کد ۱۰۷ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر کارشناس مراکز درمانی کد ۲۱۵ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر کارشناس بهداشت و درمان کد ۲۱۶ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر خدمات بهداشت و درمان اضطراری کد ۲۱۷ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر کارشناس امور دارویی کد ۱۰۸ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر امور دارویی کد ۲۱۸ نمونه سوالاتتخصصی استخدامی هلال احمر خدمات دارویی کد ۲۱۹ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر مهندس راه و ساختمان کد ۱۰۹ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر عمران کد ۲۲۰ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر امور آموزشی کد ۱۱۰ نمونه سوالاتتخصصی استخدامی هلال احمر آموزش های همگانی کد ۲۲۱ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر برنامه ریزی و امور تربیتی کد ۱۱۱ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر مسئول امور جوانان و داوطلبان کد ۲۲۲ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر روابط عمومی کد ۱۱۲ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر کارشناس روابط عمومی کد ۲۲۳ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر تحلیل گر سیستم کد ۱۱۳ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر کارشناس فناوری اطلاعات کد ۲۲۴ نمونه سوالاتتخصصی استخدامی هلال احمر امور حقوقی کد ۱۱۴ نمونه سوالات تخصصی استخدامی هلال احمر امور حقوقی و املاک کد ۲۲۵