خانه » سوالات استخدامی

سوالات استخدامی

نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور اقتصادی استخدامی دیوان محاسبات

نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور اقتصادی استخدامی دیوان محاسبات
» تعداد فایل : 7 | تعداد سوالات : 1615 | حجم اصلی فایل ها : 21 مگابایت
» حاوی نمونه سوالات تخصصی رشته شغلی کارشناس امور اقتصادی+ پاسخ // به همراه اصل سوالات سال 94 و 89 دیوان محاسبات کشور
» ویژه آزمون امسال دیوان محاسبات کشور / به همراه سوالات برگزار شده سازمان سنجش + جواب

نمونه سوالات استخدامی كارشناس حقوقی وزارت نیرو

نمونه سوالات استخدامی كارشناس حقوقی وزارت نیرو
» تعداد فایل : 26 | تعداد سوالات : 5860 | حجم فایل ها : 45 مگابایت
» حاوی نمونه سوالات طبق دروس آزمون عمومی و تخصصی به همراه اصل سوالات سازمان سنجش
» مناسب رشته شغلی کارشناس حقوقی ( کد رشته شغلی 2619 ) + پاسخ کلیه سوالات

نمونه سوالات استخدامی كارشناس امور اداري وزارت نیرو

نمونه سوالات استخدامی كارشناس امور اداري وزارت نیرو
» تعداد فایل : 27 | تعداد سوالات : 5860 | حجم فایل ها : 25 مگابایت
» حاوی نمونه سوالات طبق دروس آزمون عمومی و تخصصی به همراه اصل سوالات سازمان سنجش
» مناسب رشته شغلی کارشناس امور اداری ( کد رشته شغلی 2618 ) + پاسخ کلیه سوالات

نمونه سوالات استخدامی بهورز دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نمونه سوالات استخدامی بهورز دانشگاه علوم پزشکی کرمان
» تعداد فایل : 15 | تعداد سوالات : 2745 | حجم فایل ها : 15.5 مگابایت
» مجموعه کمک آموزشی نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ویزه مشاغل بهورزی
» شامل نمونه سوالات دورس عمومی و تخصصی + پاسخ سوالات / به همراه جزوات آموزشی

نمونه سوالات مصاحبه سازمان حفاظت محیط زیست

نمونه سوالات مصاحبه سازمان حفاظت محیط زیست
» تعداد فایل : 5 | تعداد سوالات : 2730 | حجم اصلی فایل ها : 7 مگابایت
» شامل مجموعه سوالات عقیدتی سیاسی ، احکام ، اطلاعات عمومی ، تاریخ اسلامی و.... با پاسخ کامل و تشریحی
» به همراه جزوه آموزشی نکات مهم و تأثیرگذار مصاحبه های حضوری + باید ها و نباید ها شرکت در جلسه مصاحبه

نمونه سوالات استخدامی شركت نيروگاههای اتمی – مهندس کامپیوتر

نمونه سوالات استخدامی شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاه‌های اتمی - مهندس کامپیوتر
» تعداد فایل : 12 | تعداد سوالات : | 2510 | حجم فایل ها : 15.9 مگابایت
» نمونه مناسب آمادگی برای آزمون استخدامی کد 208 و عنوان شغلی مهندس کامپیوتر
» حاوی نمونه سوالات کمک آموزشی کلیه دروس عمومی و تخصصی شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاه‌های اتمی
پشتیبانی 24 ساعت طلا فایل
آموزش خرید از ظلا فایل